/ Təcili Müalicə /
Keyfiyyət İstisnası Standart kitabla işləmək
Bu standart kitab müştərilər aldıqdan sonra qəlib və ya məhsul problemləri aşkar etdikdə problemləri daha sürətli və daha yaxşı həll etməyə və həll etməyə kömək etməkdir
müştərilərə zərər verməmək və təsirdən qaçmaq üçün qəlib və ya son məhsul. məqsəd üçün müştəri istehsalı.